Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Spevácke oddelenie


Vedúci PK: Mgr. Mária REIFFERSOVÁ

Pedagógovia:
Bc. BERKOVÁ Vlasta,BUNČEKOVÁ Gabriela, Mgr. SMIEŠKOVÁ AnnaOdbor sa zaoberá výučbou klasického spevu a populárnej piesne rôznych žánrov. Cieľom štúdia spevu je vybudovať u žiakov vedomé ovládanie hlasového aparátu takým spôsobom, aby sa stal hudobným nástrojom. Okrem spevu pozostáva štúdium aj z výučby hudobnej teórie, ktorá je súčasťou hudobného vzdelávania. Žiaci – speváci sa zúčastňujú rôznych súťaží v klasickom i populárnom speve, kde každoročne získavajú popredné ocenenia. Okrem toho školu pravidelne reprezentujú formou interných i externých verejných koncertov a vystúpení. Na nich sa prezentujú ako sólisti, alebo v rámci dua, tria či dokonca celého hudobného zoskupenia, alebo kapely. V budúcom školskom roku 2010/11 budú môcť svoje spevácke zdatnosti uplatniť mladí speváci aj v speváckom zbore pod vedením PaedDr. Gabriela Kalapoša. Z našich tried vychádzali a vychádzajú žiaci z ktorých mnohí pokračovali v štúdiu spevu na vyšších stupňoch umeleckého školstva (konzervatóriá, VŠMU a iné typy škôl) Ak vás spev baví a radi by ste sa v ňom zdokonalili radi vás v našej škole privítame.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:spevackeOddelenie

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:spevackeOddelenie
¤ ×